Tworzymy dynamiczny, znakomicie przygotowany zawodowo zespół. Śledzimy trendy rozwoju techniki ciepłowniczej, współpracujemy z renomowanymi producentami urządzeń energetycznych. Oferowane przez nas rozwiązania projektowe i realizacje, oparte na nowoczesnych technologiach zachodnich i dostosowane do wymogów unijnych, gwarantują najwyższą jakość.

Techniczno ekonomiczne analizy opłacalności inwestycji

Zrzut ekranu 2014-04-23 o 18.32.33Energetyka cieplna w Polsce otrzymała dużą liczbę bodźców do dokonania zmian związanych z wytwarzaniem i przesyłem ciepła. Wsparcie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji certyfikatami pochodzenia pobudziło do zastanowienia się nad rozszerzeniem profilu firmy i zajęciem się również wytwarzaniem energii elektrycznej. Innym istotnym czynnikiem jest kształtowanie się ceny węgla i innych paliw w stosunku do ceny gazu ziemnego lub biogazu. Burzliwym zagadnieniem jest przyjęty pakiet klimatyczny i przydział darmowych uprawnień emisji CO2 dla ciepłownictwa. W związku z dwukrotnie mniejszą emisyjnością gazu ziemnego w stosunku do węgla kamiennego, przydział uprawnień i prognozowana cena uprawnienia ma istotny wpływ na rentowność inwestycji i przyszłą taryfę na ciepło. Dodatkowe wsparcie finansowe w postaci dotacji, preferencyjnych kredytów oraz możliwości pozyskania partnera prywatnego w realizacji inwestycji skłania do pytania nie „czy ?” ale „kiedy?” i „jak?” dokonać zmian w profilu działalności firmy i źródle wytwarzania ciepła. Aby odpowiedzieć na te pytania należy przeanalizować uwarunkowania prawne, techniczne i ekonomiczne budowy układów skojarzonego wytwarzania ciepła w czym z przyjemnością służy nasza firma.