Tworzymy dynamiczny, znakomicie przygotowany zawodowo zespół. Śledzimy trendy rozwoju techniki ciepłowniczej, współpracujemy z renomowanymi producentami urządzeń energetycznych. Oferowane przez nas rozwiązania projektowe i realizacje, oparte na nowoczesnych technologiach zachodnich i dostosowane do wymogów unijnych, gwarantują najwyższą jakość.

Energetyka Jądrowa

Zrzut ekranu 2014-04-23 o 18.28.07Firma TAWI w latach 2009 – 2012 wykonała prace związane z oceną warunków lokalizacyjnych pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prace były wykonane przez utworzony specjalnie do tego celu zespół ekspertów. Kompetencje grupy specjalistów współpracujących z TAWI pozwalają na prowadzenie zaawansowanych prac w tej dziedzinie.

Obszary kompetencji TAWI w dziedzinie energetyki jądrowej:

 • Organizacja prac terenowych związanych ze zbieraniem danych do oceny oddziaływania elektrowni jądrowej na środowisko w różnych etapach jej funkcjonowania:
  – Budowy elektrowni jądrowej;
  – Eksploatacji EJ;
  – Awarii elektrowni jądrowej.
 • Analiza wyników badań i opracowanie raportu odziaływania na środowisko elektrowni jądrowej.
 • Analiza zagrożeń elektrowni jądrowej przez zjawiska naturalne.
 • Wykonanie obliczeń i określenie strefy wykluczeń i innych stref EJ dla różnych technologii elektrowni jądrowej.
 • Aspekty środowiskowe systemów chłodzenia elektrowni jądrowej.
 • Prace koncepcyjne związane z instalacjami pomocniczymi elektrowni jądrowej oraz z zagospodarowaniem terenu EJ.