Tworzymy dynamiczny, znakomicie przygotowany zawodowo zespół. Śledzimy trendy rozwoju techniki ciepłowniczej, współpracujemy z renomowanymi producentami urządzeń energetycznych. Oferowane przez nas rozwiązania projektowe i realizacje, oparte na nowoczesnych technologiach zachodnich i dostosowane do wymogów unijnych, gwarantują najwyższą jakość.

Budowa siłowni z zastosowaniem turbin parowych

Zrzut ekranu 2014-04-23 o 17.41.47Układy kogeneracyjne (skojarzone) to nowoczesne rozwiązania mające na celu maksymalne wykorzystanie energii pierwotnej (paliwa) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Budowane są w różnych wariantach, z zastosowaniem turbin parowych, silników parowych SPILLINGA, kotłów parowych i odzysknicowych. Mają swoją szczególną pozycję w energetyce przemysłowej. Ich budowa możliwa jest tylko tam, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na energię cieplną (aglomeracje miejskie, zakłady przemysłowe), w elektrociepłowniach kilku- i kilkunastomegawatowych. Sprawność ogólna takich układów sięga nawet 90%.
Przed kilku laty spółka TAWI została wybrana przez szwajcarską firmę Turbomach do współpracy przy budowie układu kogeneracyjnego opartego na amerykańskiej turbinie gazowej współpracującej z kotłami odzysknicowymi. Powodzenie tego przedsięwzięcia dało nam udział w następnej inwestycji tej firmy, rozpoczętej w 2003 roku. Była to budowa bloku kogeneracyjnego w Starachowicach. W skład bloku wchodziły : 2 turbiny gazowe o mocy 17 MWe ( każda) , 2 kotły odzysknicowe parowe o wydajności 15 t/h (każdy) oraz turbina parowa o mocy 10 MWe. W chwili obecnej firma buduje blok kogeneracyjny wyposażony w kocioł parowy o wydajności 40 t/h ( 20 bar) oraz turbinę parową o mocy 8,5 MWe.
W efekcie, dzięki dbałości o rozwój poziomu technicznego, TAWI opanowała około 20 % polskiego rynku budowy prywatnych układów kogeneracyjnych.