Tworzymy dynamiczny, znakomicie przygotowany zawodowo zespół. Śledzimy trendy rozwoju techniki ciepłowniczej, współpracujemy z renomowanymi producentami urządzeń energetycznych. Oferowane przez nas rozwiązania projektowe i realizacje, oparte na nowoczesnych technologiach zachodnich i dostosowane do wymogów unijnych, gwarantują najwyższą jakość.

Budowa siłowni z zastosowaniem turbin gazowych oraz silników gazowych

Zrzut ekranu 2014-04-23 o 17.41.47Układy kogeneracyjne (skojarzone) to nowoczesne rozwiązania mające na celu maksymalne wykorzystanie energii pierwotnej (paliwa) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Budowane są w różnych wariantach, z zastosowaniem turbin gazowych, turbin parowych, silników parowych SPILLINGA, kotłów parowych i odzysknicowych. Mają swoją szczególną pozycję w energetyce przemysłowej. Ich budowa możliwa jest tylko tam, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na energię cieplną (aglomeracje miejskie, zakłady przemysłowe), w elektrociepłowniach kilku- i kilkunastomegawatowych. Sprawność ogólna takich układów sięga nawet 90%.
Przed kilku laty spółka TAWI została wybrana przez szwajcarską firmę Turbomach do współpracy przy budowie układu kogeneracyjnego opartego na amerykańskiej turbinie gazowej oraz kotle odzysknicowym. Powodzenie tego przedsięwzięcia dało nam udział w następnej inwestycji tej firmy, rozpoczętej w 2003 roku. Była to budowa bloku kogeneracyjnego w Starachowicach. W skład bloku wchodziły : 2 turbiny gazowe o mocy 17 MWe ( każda) , 2 kotły odzysknicowe parowe o wydajności 15 t/h (każdy) oraz turbina parowa o mocy 10 MWe. W chwili obecnej firma buduje blok kogeneracyjny wyposażony w kocioł parowy o wydajności 40 t/h ( 20 bar) oraz turbinę parową o mocy 8,5 MWe.
W efekcie, dzięki dbałości o rozwój poziomu technicznego, TAWI opanowała około 20 % polskiego rynku budowy prywatnych układów kogeneracyjnych.