Tworzymy dynamiczny, znakomicie przygotowany zawodowo zespół. Śledzimy trendy rozwoju techniki ciepłowniczej, współpracujemy z renomowanymi producentami urządzeń energetycznych. Oferowane przez nas rozwiązania projektowe i realizacje, oparte na nowoczesnych technologiach zachodnich i dostosowane do wymogów unijnych, gwarantują najwyższą jakość.

Historia TAWI Sp. z o.o.
Historia TAWI Corporation Sp. z o.o.

Firma TAWI Corporation Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku energetyki przemysłowej od 1989r. Po 23 latach dynamicznego rozwoju jej obecną działalność można podzielić na 4 obszary: budowę kotłowni przemysłowych, budowę układów kogeneracyjnych, działalność związaną z przygotowaniami i budową elektrowni jądrowych oraz profesjonalne doradztwo techniczne i finansowe.

1990 r.Powstanie spółki TAWI Corporation Sp. z oo. . Nawiązanie pierwszych kontaktów zagranic
1992 r.Nawiązanie współpracy z koncernem energetycznym BABCOCK – OMNICAL INDUSTRIEKESSEL GMBH producentem kotłów energetycznych. Umowa dotyczyła wyłącznego przedstawicielstwa na terenie Polski. W tym samym roku podpisano pierwszą umowę na dostawę i uruchomienie kotła parowego dla Fabryki Nici AMANDA w Gdyni.
1993 r.Spółka zawarła pierwszą umowę na dostawę kotła firmy Babcock dla Wytwórni Wód MAZOWSZANKA.
1994 r.Oferta firmy została rozszerzona o projektowanie kompletnych instalacji energetycznych. Pierwszym klientem, dla którego wykonano kompleksową realizację obejmującą projekt, dostawę urządzeń, wykonawstwo i uruchomienie była fabryka REYNOLDS TOBACCO w Piasecznie k/Warszawy.
1998 r.Rozszerzenie oferty Spółki o układy kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym, z których uzyskiwana jest energia elektryczna oraz para. Spółka wykonała jedną z pierwszych w Polsce instalacji tego typu budując energetyczny blok kogeneracyjny dla Elektrociepłowni WIZÓW.
2002 r.Zmiana strategii działalności Spółki polegająca na rozszerzenie oferty i oferowaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych.
2003 r.We wrześniu 2003 roku Spółka zawarła pierwszą umowę na dostawę kompleksowego rozwiązania dla kotłowni parowej firmy PAULA z Kalisza obejmującą projekt, dostawę urządzeń oraz uruchomienie.
2004 r.Uzupełnienie oferty Spółki o prace badawcze dot. zastosowania różnych paliw w układach kogeneracyjnych.
2005 r.Powołanie TAWI Sp. z o.o.
2007 r.Rozszerzenie oferty Spółki o usługi nadzoru nad montażem układów kogeneracyjnych na terenie krajów ościennych ( Białoruś – Grodno Azot, Rosja - Nogińsk).
2008 r.Podpisanie pierwszej umowy z UNDP/GEF na wykonanie Energy Center development for the UNDP/GEF Project “Removing barriers to energy efficiency improvements in the state sector in Belarus”na terenie Republiki Białorusi. Wdrożenie w roku 2010.
2010 r.Budowa prototypowego układu zgazowania wykorzystującego drobiowe odpady poubojowe w INDYKPOLU